Emner og undervisning

Under leirskoleoppholdet vil undervisningen for det meste foregå utendørs, er det nødvendig vil vi trekke innendørs til leirskolens undervisnings- og fellesrom.

Følgende gir en kort skissering over emner det undervises i.

fisk

FISKE

Her vil vi gi elevene en teoretisk og praktisk innføring i bruk av noen av de vanligste fiskeredskapene langs kysten. De vil få en liten innføring om livet i havet, om forståelse for næringskjeder og den økologiske balansen i havet.
Elevene vil trekke ruser og vi studerer fangsten sammen.
Vi har et lite akvarium, her kan elevene studere fisken. Dessuten har vi en avtale med noen av de lokale fiskerene som vil komme inn med rariteter de fanger ute på havet.

BÅTBRUK

Seiling , roing og padling vil være en naturlig del av leirskoleuken og vi håper de fleste vil være i stand til å mestre dette på egenhånd før de drar.

SJØVETT

Båt og sjøvett vil være et tema hele uken . Både i praksis og teori. Sjøvett- reglene vil bli gjennomgått.

HISTORIE

Risøy ligger rett innenfor Lyngør, både kjent for å ha blitt kåret til Europas best bevarte tettsted og ikke minst for slaget på Lyngør red 6. juli 1812. Da det engelske linjeskipet ”Dictator” senket den dansk/norske fregatten ”Najaden”. Vi vil legge en av ukens turer utenom Lyngør og fortelle om dette eller andre historier. Det bør nevnes at området leirskolen holder til på ble brukt som karantene stasjon når seilskutene kom inn med sykdom om bord . Så her er det mye å fortelle om.