For foresatte

Ikke alle foresatte slipper barna sin fra seg med like lett hjerte, men de er jo ikke helt alene. De har med venner og lærere som de kjenner og vi på leirskolen er vant til å ordne opp i det meste. Snakk med læreren om ting dere lurer på eller bekymrer dere over, de har beskjed om det som trengs.

Det er mange elever på en leirskoleuke så det er fint om dere ikke ringer for mye. Trenger dere kontakt med elevene så gjør det gjennom medfølgende lærer.

For at elevene skal ha en fin uke er det viktig at de har med godt med klær så det er fint om dere går gjennom utstyrs listen med dem.

Vi er overbevist om at dere vil få noen blide og trøtte barn tilbake.