Kontakt

Adresse

Kystleirskolen Tvedestrand,
Risøya,
4900 Tvedestrand

Erling Skuggevik

Erling Skuggevik

E-post: erl-sk@online.no
Telefon: 97 73 66 31

Frode Husavik

Frode Husavik

E-post: frode.husavik@gmail.com
Telefon: 936 80 505

Bestillingsskjema

Ved bestilling og forespørsel er det viktig å ta med følgende opplysninger:

Skolens navn, adresse, telefonnummer og faks.
Hvem som er kontaktperson og dens e-post adresse. Klassetrinn, antall elever fordelt på gutter og jenter.
Hvilke årstall er aktuellt og ønske for uke.