For lærere

FORDELING AV OPPGAVER

I løpet av en leirskoleuke på Risøya er det mye som skjer. Derfor er det greit at dere på forhånd vet litt om hva vi ønsker at dere skal ta del i. Rett etter ankomst og innkvartering vil vi ha et lærermøte der vi hilser på hverandre, utveksler informasjon og fordeler noen av oppgavene. Den teoretiske delen av undervisningen og alle praktiske aktiviteter i forbindelse med leirskoleopplegget, vil vi på leirskolen ta oss av. Mens dere har hovedansvaret for å følge med på fritiden til elevene.
På læremøte vil vi fordele noen bryggevakter, kveldsvakter og vekking om morgenen ellers vil vi at dere hjelper til å holde orden under måltidene. En fra leirskolen vil være tilgjenglig og behjelpelig hele døgnet.

STATSTILSKUDD TIL LEIRSKOLEOPPHOLD OG LEIRSKOLEOPPLÆRING

Alle kommuner får tilskudd til dekking av deler av leirskoleopphold.

Det gis statstilskudd til leirskoleopplæring for klasser som ikke har vært på leirskole tidligere. Last ned refusjonsgaranti skjemaet, fyll ut og returner det til oss. Ring oss hvis dere trenger ytterligere informasjon.

REFUSJONSGARANTISKJEMA

Last ned refusjonsgarantiskjema

SPESIELLE OPPLYSNINGER

Spesielle opplysninger vedrørende dietter, leie av sengetøy, regntøy etc. må gå gjennom lærer.

PRIS

Prisen for oppholdet avtales med skolen. Ofte bestiller en leirskoleopphold mange år i forveien og da er det naturlig at det kan bli en prisstigning i forhold til dagens priser.

BETALING

Betaling for oppholdet skjer etterskuddsvis.

DEPOSITUM

Bestilling av leirskole opphold anser vi er et tillitsforhold mellom besøkende skoler og Kystleirskolen. Derfor ser vi bort i fra innbetaling av depositum.

FORSIKRING
Undersøk og tegn forsikring for uhell/tap både under reisen og leirskoleoppholdet. Mange kommuner har fellesforsikring.

KVELDSAKTIVITET

Etter at solen går ned vil det være noe tid til kveldsmat. Da kan det være viktig at elevene blir engasjert i en aktivitet. Det kan være leker, konkurranser, ballspill ute. Det er fint om innslaget varer ca. 1/2 til en time. Under kveldsmaten vil en fra leirskolen oppsummere dagen.

TRANSPORT OG AVREISE

Kjør E18 til Tvedestrand (Ikke ta av ved Risør, da denne veien er sma og under utbedring), derfra følger dere skilt til Lyngør og Gjeving på Rv. 411 etter ca 20 km. står det skilt til Risøy. Da er det 300 meter, over broa og til venstre så er dere fremme.

Middag på fredag blir servert kl 1330. Det er fornuftig at bussen kommer litt før for opplasting. Bussjåføren får også middag, samt at vedkommende får hviletiden sin.

Avresie ca kl 1415.

REGLER

Det er viktig at dere går igjennom reglene med elevene før dere kommer, særlig den delen om å ta hensyn og være hyggelige mot hverandre. Resten av reglene skulle det være nokså enkelt å forstå.

HJEMSENDING

Ved eventuell hjemsending av elever gies det ikke refusjon. Kostnader for transport hjem vil bli belastet foresatte.

INNKVARTERING

Elevene bor i grupper fra 6-13 rommene er litt forskjellige. For at vi skal få en grei inndeling må dere ta kontakt noen uker før dere kommer.

Velkommen til en fin og opplevelsesrik uke på Risøya!